ორშ - პარ 10:00-18:00 / შაბ 10:00 - 16:00

ავტო სესხი ან ავტი ლიზინგი?

მათ, ვისაც არ აქვთ საკმარისი სახსრები ავტომობილის შესაძენად, და ვისაც სურს რომ საკუთარი ავტომობილი ყავდეს, შეუძლიათ განიხილონ ვარიანტები ავტო სესხის ან ავტო ლიზინგის.

ორივე ვარიანტი ითვალისწინებს ავტომობილის შეძენას ყოველთვიური გადახდის გრაფიკით. ანუ, თავიდან თანხას სრულად არ იხდით - შესაძლებელია, რომ გადახდა მოხდეს ეტაპობრივად გარკვეული პერიოდის მანძილზე. სწორედ ეს არის საერთო ავტო სესხსა და ავტო ლიზინგს შორის.

განსხვავებებიც რათქმაუნდა არის. მთავარი მათგანი არის - სატრანსპორტო საშუალების მესაკუთრე. ავტო სესხით შეძენის შემთხვევაში, სატრანსპორტო საშუალება ფორმდება ფიზიკური პირის სახელზე და ედება გირავნობა.

ავტოლიზინგის შემთხვევაში ავტომობილი გადაეცემა ლიზინგის მიმღებს სარგებლობაში. ავტომობილის საკუთარ სახელზე გადაფორმებას კი შეძლებს მას შემდგომ, რაც ვალდებულება იქნება სრულად დაფარული. მანამდე ავტომობილი კი სალიზინგო კომპანიის სახელზე იქნება გაფორმებული. მაგრამ ავტომობილის გამოყენება ლიზინგის მიმღებს შეუძლია ყოველგვარი შეზღუდვის გარეშე.

რა არის ლიზინგი?

ლიზინგით სარგებლობის დროს სალიზინგო კომპანია გადმოგცემს საკუთარ აქტივს გამოყენების უფლებით. შენ კი ეტაპობრივი გადახდით მის გამოსყიდვას ახორციელებ, ბოლოს კი შენ სახელზე იფორმებ.

მაგალითად: გსურს ავტომობილის შეძენა, რომელიც 10,000 ლარი ღირს. შენ კი ამ ეტაპზე მხოლოდ 1,000 ლარი გაქვს. ამ შეთხვევაში შეგიძლია ისარგებლო ლიზინგით. შეავსებ ონლაინ განაცხადს, დადებითი პასუხის შემთხვევაში კი მანქანის მფლობელთან ერთად მიხვალ ფილიალში, რომ შემოწმდეს ავტომობილის მდგომარეობა.

თუ მანქანა კარგ მდგომარეობაშია, გააფორმებ კონტრაქტს, შენს 1,000 ლარს შეიტან სალიზინგო კომპანიაში, ხოლო კომპანია თავის მხრივ დაამატებს 9,000 ლარს, გადაურიცხავს მანქანის გამყიდველს და შენთვის შეიძენს ამ ავტომობილს. შემდეგ კი ტარების უფლებით გადმოგცემს შენ. შენ კი ყოველთვიური გადახდით უბრუნებ დაფინანსებულ თანხას სალიზინგო კომპანიას და სრულად დაფარვის შემდეგ აქტივს საკუთარ სახელზე გადაიფორმებ.

დაგრჩა შეკითხვები?

დაგვირეკე: (032) 280 00 11

რატომ არის ავტო სესხი უფრო პოპულალური ვიდრე ავტო ლიზინგი?

მიზეზი მდგომარეობს კლიენტების აღქმაში: ავტო სესხის სარგებლობის შემთხვევაში, ავტომობილს მომხამრებელი იფორმებს საკუთარ სახელზე თავიდანვე. ავტო ლიზინგის შემთხვევაში, ავტოსატრანსპორტო საშალება არის სალიზინგო კომპანიის სახელზე, მანამდე სანამ ლიზინგის მიმღები სრულად არ დაფარავს ვალდებულებას.

აღსანიშნავია ის ფაქტიც, რომ მანქანის საკუთრებაში ქონა არ არის იმის გარანტია, რომ ვალდებულების შეუსროლებლობის შემთხვევაში საკრედიტო ორგანიზაცია არ ჩამოართმევს მას მესაკუთრეს, რადგან, როგორც წესი დასაფინანსებელი მანქანა წარმოადგენს აგრეთვე კრედიტის უზრუნველყოფას. აქედან გამომდინარე, კრედიტის მეტი სანდოობა ლიზინგთან მიმართებაში რბილად რომ ვთქვათ, გადაჭარბებულია. თუ თქვენ გსურთ, მაქსიმალურად მოკლე დროში მიიღოთ ავტომობილი, გთავაზობთ ისარგებლოთ ლიზინგით სალიზინგო კომპანია დიზიში. ჩვენ მზად ვართ გაგიფორმოთ ლიზინგი 1 დღის ვადაში და გადმოგცეთ თქვენ სარგებლობაში.

პროდუქტების შედარება

მინიმალური დაფინანსებამაქსიმალური დაფინანსებამაქსიმალური ვადამინიმალური წინასწარი შენატანისაკრედიტო ისტორიადაზღვევაშემოსავლების დადასტურებასაბუთები
ლიზინგი
მინიმალური დაფინანსება
1,000 ლარი
მაქსიმალური დაფინანსება
30,000 ლარი
მაქსიმალური ვადა
84 თვე
მინიმალური წინასწარი შენატანი
10%
საკრედიტო ისტორია
ნებისმიერი
დაზღვევა
არ მოითხოვება
შემოსავლების დადასტურება
არ მოითხოვება
საბუთები
პირადობის მოწმობა და ტექპასპორტი

განაცხადის გაგზავნა
უკულიზინგი
მინიმალური დაფინანსება
1,000 ლარი
მაქსიმალური დაფინანსება
30,000 ლარი
მაქსიმალური ვადა
84 თვე
მინიმალური წინასწარი შენატანი
-
საკრედიტო ისტორია
ნებისმიერი
დაზღვევა
არ მოითხოვება
შემოსავლების დადასტურება
არ მოითხოვება
საბუთები
პირადობის მოწმობა და ტექპასპორტი

განაცხადის გაგზავნა
ტაქსი ლიზინგი
მინიმალური დაფინანსება
1,000 ლარი
მაქსიმალური დაფინანსება
30,000 ლარი
მაქსიმალური ვადა
84 თვე
მინიმალური წინასწარი შენატანი
5%
საკრედიტო ისტორია
ნებისმიერი
დაზღვევა
არ მოითხოვება
შემოსავლების დადასტურება
არ მოითხოვება
საბუთები
პირადობის მოწმობა და ტექპასპორტი

განაცხადის გაგზავნა
რეფინანსირება
მინიმალური დაფინანსება
1,000 ლარი
მაქსიმალური დაფინანსება
30,000 ლარი
მაქსიმალური ვადა
84 თვე
მინიმალური წინასწარი შენატანი
-
საკრედიტო ისტორია
ნებისმიერი
დაზღვევა
არ მოითხოვება
შემოსავლების დადასტურება
არ მოითხოვება
საბუთები
პირადობის მოწმობა და ტექპასპორტი

განაცხადის გაგზავნა

ავტო სესხის და ავტო ლიზინგის გაფორმება: ვადები და პირობები

ყველაზე ლოიალურ კერძო კომპანიებშიც კი, სადაც ფორმდება ავტო სესხი, პროცედურის დასრულებას ჭირდება რამოდენიმე დღე. ისინი დეტალურად სწავლობენ ყველა დოკუმენტაციას, ამოწმებენ მომხმარებლის საკრედიტო ისტორიას, კლიენტის და მისი თავდების გადახდისუნარიანობას.

ასევე დამფინანსებელი ხშირ შემთხვევაში ითხოვს ავტომობილის დაზღვევას ხელშეკრულების გაფორმებამდე, რაც საჭიროების კიდევ დამატებით დროს.

ავტო ლიზინგის შემთხვევაში ეს ყველაფერი უფრო სწრაფად და მარტივად ხდება, სალიზინგო კომპანიში ლიზინგის ასაღებად არ არის საჭირო იდეალური საკრედიტო ისტორიის ქონა, იგი არ ამოწმებს მსესხებლის გადახდისუნარიანობას და ასევე არ მოითხოვს თავდებს.

ამიტომ ვისაც სურს, რომ მალევე მიიღოს ავტომობილი მაქსიმალურად მოკლე ვადებში, მიზანშეწონილია მათ განიხილონ ავტო ლიზინგის პირობები. სტანდარტულ შემთხვევაში, ლიზინგის გაცემის პროცედურის დასრუმება შესაძლებელია ერთ დღეში.

სალიზინგი კომპანია დიზი გთავაზობთ ავტოლიზინგით სარგებლობას, ნეგატიური საკრეიტო ისტორიის შემთხვევაშიც კი.

Შეკითხვები

Სავალდებულოა თუ არა მართვის მოწმობის ქონა?

Მართვის მოწმობა არ არის სავალდებულო

Რა არის საჭირო რომ მივიღო დაფინანსება?

დაგჭირდებათ თანამონაწილეობის თანხა: ავტომობილის ღირებულების 10%.
აგრეთვე თან უნდა იქონიოთ პირადობა ან მართვის მოწმობა და ტექ.პასპორტი.

Სავალდებულოა თუ არა დაზღვევა?

დაზღვევა სავალდებულო არ არის

Რა დრო ჭირდება ლიზინგის/უკულიზინგის დამტკიცებას?

თუ მანქანა უკვე შერჩეული გყავს ან გყავს საკუთარი, მაშინ გამოგვიგზავნე განაცხადი, რომლის შევსებასაც 2 წუთზე მეტი არ დასჭირდება. Ჩვენგან კი პასუხს მაქსიმუმ 15 წუთში მიიღებ. ამის შემდეგ მოიყვანე ავტომობილი ჩვენ ფილიალში და შემფასებელი 10 წუთში დაგიდასტურებს საბოლოო თანხას.

Მანქანა ვის სახელზე ფორმდება?

ლიზინგით სარგებლობის პერიოდში მანქანა ფორმდება კომპანია “დიზის” სახელზე, ხოლო გადახდის დასრულების შემდგომ იფორმებთ საკუთარ სახელზე.

Აქვს თუ არა მნიშვნელობა საკრედიტო ისტორიას?

საკრედიტო ისტორია მნიშვნელოვანია, თუმცა ეს არ ნიშნავს იმას, რომ მხოლოდ იდეალური საკრედიტო ისტორიის მქონე მომხმარებლებს ვაფინანსებთ. Შესაძლოა ე.წ. “Გაშავებული” პირების დაფინანსებაც. მანქანიდან, მოთხოვნილი თანხიდან და სხვა დეტალებიდან გამომდინარე.

Რა თანხას აფინანსებს “დიზი” ლიზინგი?

“დიზი” აფინანსებს 1,000 ლარიდან 30,000 ლარამდე თანხას.

Გადახდის გრაფიკი

ყოველთვიული შენატანი

5 991

დამატებული პროცენტი

5 991

სრული დასაბრუნებელი თანხა

5 991

ყოველთვიური შენატანი ძირი თანხა პროცენტი დარჩენილი სესხი
01 5 991 5 991 5 991 5 991
01 5 991 5 991 5 991 5 991
სულ: 72 631 50 000 5 991 0